توجه : این وب سایت تنها وب سایت رسمی شرکت دریل سازی پیشرو می باشد. همچنین شرکت دریل سازی پیشرو محصولات خود را تنها با مارک پیشرو روانه بازار کرده و میکند و هرگونه مارک دیگر که از نام پیشرو استفاده می کنند مانند ایران پیشرو و ... تقلبی می باشند
M-16 دریل ستونی پیشرو مدل
محصولات
M-16 مدل <
M-25 مدل <
M-25S مدل <
M-32 مدل <
دستگاه قلاوبز کن <
قلاویزکن کلاچی <
نمونه قطعات اصلی <
(4)415-2300 min دور محور 16 mm رنج کارگیری
290 mm قطر میز دستگاه 80 mm قطر ستون
430-250 mm اندازه پایه دستگاه 80 mm قطر محور
0/75 kw موتور گلویی
95 kg وزن 500 mm فاصله محور تا میز
1050 mm ارتفاع 630 mm فاصله محور تا پایه
    MT2 مورس
دریل ستونی پیشرو